ئەسعەد قەرەداغی

ئەسعەد قەرەداغی

5 گۆرانی
54
قوربانت بم ئەی بای شەوێ خەو بێ لە چاوم ناکەوێ دڵ مەجنوونە و لەیلی دەوێ ئەی خودا ...
تەنکە مەڕۆ لە دواتم ڕووتم نەدیوە تەنکە گیان عاشقی باڵاتم تەنکە کچێ تەنکە ئەرێ تە...
بە ڕەنگی زەرد و شێوەی دەست و شمشاڵی کزا دەروێش حەزم کرد بەستەیەک ببیەم سەراسەر ح...
کۆمەڵە شاخێ سەخت و گەردنکەش ئاسمانی شینی گرتووەتە باوەش سەرپۆشی لوتکەی بەفری زۆر...
ناسکۆڵە گیان مەگری بەرخۆلە گیان مەگری دە وەرە سەر قەبرم بە دڵ و بە گیان بگری قە...