زیاد ئەسعەد

زیاد ئەسعەد

6 گۆرانی
54
چۆنت توانی هەموو شتێک لەبیر کەی بە ئاسانی چۆنت توانی ڕێگای بێوەفایی بناسی کەزیەت...
ئەی ئەو کەسەی هەتا دەمرم گوڵی شیعر بۆ تۆ دەگرم خۆشویستنێک خۆشم دەوێی هیچ یاسایەک...
پێی بڵێن توخوا کەسێ ڕۆژێ هەزار جار ناوی تۆی لەسەر لێوە بە گریان و زار پێی بڵێن ...
حەیران دەرێ ئای ئای... بابە دەرێم حەیرانەکەی من کارمامزێکی غەدداری چاوئەسمەرە ئا...
ڕۆژگارێکە من چاوەڕێی خێڵی کوێستانچی ئێوەمە زەمانێکە بۆت دەسووتێم لەدوری تۆیە شی...
لە شەوانی ژینی تاڵم ئەڕێژم ئەشکی خوێنینم بۆ تۆ ئەی حەکیمی دەردی دڵەی پڕ ئێش و بر...