ئەردەڵان بەکر

ئەردەڵان بەکر

2 گۆرانی
66
کرماشان تۆ جوانی شاری گەورەی کوردانی هەردەم لە هیزری ئێمەی چۆن گوڵی عاشقانی کرم...
وەبارێ دەبارێ نم نم باران دەبارێ ئەرێ گەلێ دەترسم لە تەرزەی نێو بەهارێ ئەرێ گەلێ...