دڵسۆز خالدی

دڵسۆز خالدی

4 گۆرانی
55
دڵە بە هیوای گەردن پڕ خاڵان خۆت ئەخاتە نێو باخچەی چاو کاڵان لە باغان ئاهـ و ناڵی...
بە کۆی زووخاڵ بێ ماڵی باوانت یاخوا بە کۆی زووخاڵ بێ دایکت نابینا زبانی لاڵ بێ با...
شەوی پاییزی چن وەشا واران تەمی گرتە بۆ بەرزی کۆساران گەرمی دەساو تۆ سەردی لابە...

گۆرانیبێژی دووەم:

دڵوەشیم نییەن چارم ناچارەن عیشقم هەر بەزمی ئازیز ئاوارەن یاران کێتەرەن چوون ...