فیرووز سابور

فیرووز سابور

2 گۆرانی
53
هەر ئەڕۆم ئەڕۆم مەنزڵ بە مەنزڵ ئامۆزا گیان من لە شوێنی دڵ، دڵ لە شوێنی گوڵ ئامۆز...
هاتم بە بۆنەی خاڵت، تووشی داوی زولفت بووم تەیرێکی نابەڵەد بووم نەمزانی دانە و دا...