گیتی بهشتی

گیتی بهشتی

2 گۆرانی
62
لانک لانک لانکۆڵێ لانک لە چڵە ڕەیحانێ وەستا بێت لەو تارانێ لانکێ دروس کا بۆ جوان...
هەی لەیلی لەیلی لەیلی باوانم ئەڕای دۊریەگەد کوور بوود چاوانم تۆ دوور و من دوور، ...