ئاڤان جەمال

ئاڤان جەمال

3 گۆرانی
59
ئازیز بەهارە ئازیز بەهارە بەهاریش ئازیز جەژنی دڵدارە دەسەکەت بێنە و با بڕۆین ...
هۆ دڵەی سەرشێت، کوانێ سەبووریت بۆ کەسێ ئاو کە، بمرێ لە دووریت لێ چاڤ ڕەشا من، با...
دەبا وەز بمرم وەرە حەیران لە وێ بەهارێ کفنی من ببڕن وەرە حەیران لە شانشینێ دەبا...