جەلال نەسیری

جەلال نەسیری

3 گۆرانی
58
دڵم زندانی زندانی دەردە گوڵێ ڕۆخسارم لە هجرت زەردە ئەزیزم ئاشوفتە حاڵم وە قەمد...
کزکز دانیشم پەروین وە پای دیواران زەنجیر وە گەردەن پەروین چۊ گۆناکاران شەرت بوو...
وە بیسێتۊن وارانە وارانە ئۊشن ئەشکی دۆ چاوی فەرهادی سەرگەردانە ئەی داد فەلەک وە ...