ئامانج عەزیزکەندی

ئامانج عەزیزکەندی

2 گۆرانی
0
گوڵم تەیری تەلانی بێ بژیوی؟ لە دەس داڵی خەیاڵی دژ ڕەویوی تکەی ئیلهامی ئاونگی ئ...
های لێ های لێ های لاوە کەسم وەی کەزیەت گیابەند و خاوە پانیەت قەیسی هەڵوێنی باوا...