یەدی شاکری

یەدی شاکری

3 گۆرانی
61
لێت پرسیوم چۆنم لەم بەندیخانە خەم دەخۆم و ئازار دەچێژم گیانە ئازاری ئەم گۆڕیچکە ...
لەم شارە هەزار چین و هەزار باوەڕی تیا هەیە لەم شارە هەزار دادگا و ملیۆن داوەری ت...
ناوێرم بانگت کەم، شوێن دەنگم هەڵدەگرن ناوت لێم زەوت ئەکەن هاوارم سەر دەبڕن بۆنی ...