فەتانە وەلیدی

فەتانە وەلیدی

4 گۆرانی
61
هەوای لارە چەم گوڵ ئامان گوڵ دەخیل گوڵ بەری بەیانی لارو لەنجەی دۆس گوڵ ئامان گوڵ...
ئەی یاری نازدارم ئەی شۆخی عەییارم هەر تۆ بە تەنیا بوڵبوڵی گوڵزاری منی هەر تۆ بە ...
بە بۆنەی تۆیە لێرە غەریبم خۆدای بانی سەر بتکا نەسیبم لای لای دڵم لای لە باخی...
پەروانەی شەیدای باغ و گوڵزارم باڵ و پەڕ سووزیاگ دڵ بێقەرارم عاشقی زارم دایم بیما...