عەبدوڵڵا مامزادە

عەبدوڵڵا مامزادە

2 گۆرانی
0
ئۆ هۆی حەیران ئەوە حەیران وەرە حەیرانی زێدە قەدی چەن شلە کەمبەری تێدا کەپۆی ...
نێوانی سەقز و بانە لێیدەدەم بە خەیابان یان بە کەژاوەت دێنم گوڵم یان بە تەیارەی ...