کامیار فاتحی

کامیار فاتحی

1 گۆرانی
0
پاییز پاییز بووکی پرچ زەرد من مات تۆ زیز هەردوو هاودەرد من فرمێسکم تۆ بارانت...