عەلا نەباتی

عەلا نەباتی

1 گۆرانی
0
هەر وەختێ هەور و نم نم بارانە دێتەوە یادم ئەو زستانە شەکەت و ماندوو، هیلاک و مر...