عوسمان ئیبراهیمی

عوسمان ئیبراهیمی

2 گۆرانی
0
پاییزە داهات ڕێم درەنگە یارم ڕۆیی شۆخ و شەنگە لە دووری وی دڵم تەنگە پاییزە لە...
کوشتوومت ئاگات لێم نییە زیزبوونی تۆ لەسەر چییە خەتای تۆیە ئی من نییە لەسەر چی...