ڕەزا سەڵەواتی

ڕەزا سەڵەواتی

3 گۆرانی
0
چۆن نەناڵێ ئەو دڵەی پڕ هەستی من!؟ چۆن لە ئەژنۆ ببنەوە دوو دەستی من!؟ چۆن نەناڵ...
ئەی ڕەفیقانی تەریقەت دەردی عیشقم چارە کەن یان بە جارێ بمکوژن جەرگم بە خەنجەر پا...
چۆن نەناڵێ ئەو دڵەی پڕ هەستی من!؟ چۆن لە ئەژنۆ ببنەوە دوو دەستی من!؟ چۆن نەناڵ...