سەیران عوسمان

سەیران عوسمان

2 گۆرانی
56
لە باغان ئاهـ و ناڵین دێ دەڵێن شاهی نێوگوڵان ڕۆیی لە مەیخانان سەدای شین دێ دەڵێن...
لە یارەوە لە شۆخ و شەنگی پارەوە لە ڕازی پڕ نیهانییا لەگەڵ شنەی بەیانییا گەیشتە ل...