سەرکۆ نۆدشەیی

سەرکۆ نۆدشەیی

2 گۆرانی
54
باخەوان دەس وەش گیان دەسێت نەناڵە باخت ڕازنانۆ دڵە گیان چەنی گوراڵە من باخەوان...
تۆ ڕام کەرەوە جە گۆشەو چەمات با دڵەکەم کەروو بە یاگێ خەمات چەن ساڵەن دیدەم عەشق...