شیار و دژوار

شیار و دژوار

2 گۆرانی
60
تو وەکا گولەکێ ڤەبوویە د دلێ من دە ئەرد و ئەزمانێ من تویە ڕۆنییا چاڤێ من خوەشکبو...

گۆرانیبێژی دووەم:

دە تو ڕابە مەرڤانۆ ئەی مەرڤانێ ب ناڤ و دەنگ چ قاسی ب ناڤ و دەنگی ئەو قاسی سەر...