موراد بەکتاش

موراد بەکتاش

3 گۆرانی
59
کی هەرە ئاخا تەتوانێ وێ ببینە چیایێ سیپانێ جیوارێ سیابەند و خەجێ خەمل و ڕەوشا کو...

گۆرانیبێژی دووەم:

بەرخوەدان د ناڤا زندان دەنگێ خۆرتا خوەش تێ من هەلە دەنگێ کەچێن دلۆڤان سەرهلدا...
گر خۆپانێ ب نیسکە تۆلکڤانێ مەیرۆ وا سوارا ئیسک و ئیسکە، لێ لێ لێ لێ مەیرۆ وا س...