مەسعوود عەزیزی

مەسعوود عەزیزی

2 گۆرانی
63
قەومەیل عەشرەتەیل قەومەیل عەشرەتەیل قەومەیل کی دییە مل وە هەواوەو زنگیانەی حەفت ...
مەرزیە ئەی نازەنین ئەی چەو خۆمارم سەوزە گیان لە دۊری تۆ یەسە بیمارم لە وینەی دە...