قادر ئەلیاسی

قادر ئەلیاسی

14 گۆرانی
111
ئەچمە جوانڕۆ من ئەوساڵ بەهارێ تا لە دڵ دەرکەم گەرد و غوبارێ تاوێ ئەو شوێنە ئەک...
ئاوارەگەی بیچارەگەی بی خانمانم ئەرمەنی ماڵد نیەزانم ها لە کوو ڕووح و ڕەوانم ئەر...
نیشتمانم پڕ لە داخی دڵ بووە شار و دێم ڕووسووری کۆچی گوڵ بووە بەندی زاڵم زەنگی ...
نیمە ئاواڵێ لە گۆشەی بێکەسیدا خەم نەبێ چاکە ئەو لێرەش وەفای هەر ماوە هەر ماوە ه...
بەو بچیم بچیم، بەو بچیمەوە داڵەهوو خوەشە یاران سەر بیەیمەوە وەهارە ئازیز ئام...
خاڵخاس خەجیجە جوانخاس خەجیجە مەمکۆڵەی(ت) هەناری باخەکەی هەجیجە خەیاڵم خاڵی و...
واران ئەگەر بواری لە ئی سیە شەوارە گوڵەیل زەرد و چەرمی لەیرە مینگەنەوارە چەنی ...
شەو لە خەوما ئارامگەی حاجیم دیتەوە چۆکم دادا سوژدەم برد بۆی گوتم حاجی پەرێشانی...
لە ئەم نامۆ وڵاتە کاس و گێژم چلۆنم لێ دەبووری؟ چۆنی بێژم؟ خەم و شادیم دەپرسی گ...
دووریت دیارەن لەیل چەند ساحیب نێشەن تۆی دەروون وە خار لەیل نێشێوتەر ڕێشەن ئۆی ...
کوردیم کورد خوەرهەڵاتیم میلکانمان کوردستانە ئارمانجمان ئازادییە سەربەستییە کورد...
دەنگ یە ساز ناسازی، شین یەی ڕەنج بیوەر تی لەناو پیچ کەل و کووڵان، لەناو دەروەچ،...
مەرزیە ئەی نازەنین ئەی چەو خۆمارم سەوزە گیان وە دۊریدا یەسە بیمارم مەرزیەی ئ...
نییە باکم ئەگەر زاڵم شکاندوێتی باڵی من ئەوە سەختە کە وا ناگاتە گوێی کەس ناڵەناڵ...