مزگین تاهیر

مزگین تاهیر

2 گۆرانی
62
هەر دەڕۆم دەڕۆم دڵم ئەلەرزێ ئامۆزگا گیان چۆن بەجێت بێڵم یار گەردن بەرزێ ئامۆزا گ...
غەریب غەریبی شاران کەوتمە دوورە دیاران بۆچی ڕەحمت نەماوە قوربان وەک جاری جاران ...