کیژان ئیبراهیم

کیژان ئیبراهیم

9 گۆرانی
55
ئەی موتریبی حەریفان دەست کە بە نەغمەخوانی ئاوازی تۆیە بۆ دڵ وا دەفع ئەکا غەمانی ...
ئەی یاران یاران، دۆس یاران بەیدێ یانەو نازارام، پێ نیشان دەیدێ ئینجا ڕاحەتی جە...
بازی دەوری بلواری یار گوڵی لالەزاری من شێخ و مەلا کۆ ئەبن دوعا دەکەن بەدڵ بۆ من ...
بەسە دڵم وام لێ مەکە ئەو تۆی ناوێ خۆت شێت مەکە شێت و هار بی بە زۆر نییە ئەو تۆی ...
چاوەکانت جووتێ چران بۆ ڕووناکی ڕێم هەڵکران لە ڕێی سەختی بەرەو ژوورا بە شوێن هیوا...
کوردینە با پێکەوە دەست لە ناو دەست تەبا بین دژی زوڵمی داگیرکەران بین هەموو لە ژێ...
هۆ کوڵەنجە ڕێ ڕێ هەستە بەیانە تا بەیەک دەگەین ئەی هاوار ئاخر زەمانە خۆزگە لەم دن...
پەنای هیوا و خەوبینینم ئاواتی گیانی شیرینم ئەوسا کە تۆم نەدیبوو ژینم تاڵی و ترشی...
بە دەستی خۆت کە جامت خستە سەر لێوت غەشیمانە ئەگەر زەهریشی تێدا بوو، گوناهی خۆتە ...