دانا عەبدولجەبار

دانا عەبدولجەبار

4 گۆرانی
68
شاییە چۆپییە شاییە چۆپییە شاییە سەرچۆپییە شاییە سەرچۆپییە کات کاتی شاییە بەز...
هەی شەمی شەوان هەی شەمی شەوان هەی شەمی بە شەوق چلچرای شەوان هەی ژیانی من هەی ڕۆح...
بێکەس نەبووم عەشقی تۆ بێکەسی کردم نەسووتا بووم تۆ فێری سووتانت کردم نازانم چۆن ت...
مەقام قەلبی من چەشنی لالە بێت و نەوتی تێ بکەن ئاگری دوژمن بێتە گیانم وەک چرا من ...