بەرمال چەم

بەرمال چەم

2 گۆرانی
56
ئەی کوردستان هەناسەکەم ئەی نیشتمان ئەی گیانەکەم من پەروەردەی ئامێزی تۆم کوشتەی خ...
وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ وەیلۆ دایێ خەریبم دایە شارا بوو...